Mest bureau west

MestBureauWest

Mestafzet? Goed geregeld bij MestBureauWest!

MestBureauWest speelt een centrale rol in de mestafzet en -aanvoer van een flink aantal veehouders en akkerbouwers in Nederland. Zij ervaren elk jaar hoe er via het Mestbureau een goede en eerlijke prijs tot stand komt voor hun mestafzet.

Omdat we een groot aantal mestproducenten en -afnemers bij elkaar brengen, kunnen er betrouwbaarder maatwerk-contracten (o.m. één-op-één-, pool-, éénjarige en meerjarige contracten) worden afgesloten. Ook kan het mesttransport efficiënter plaatsvinden wat flink kosten bespaart. De akkerbouwer (producent en afnemer) weet dat hij krijgt wat hij hebben wil dankzij kwaliteitscontroles.

Ook voor export naar het buitenland hebben we goede afzetmogelijkheden om aan de verwerkingsplicht te kunnen voldoen.

Taken

Het Mestbureau heeft een duidelijke stimulerende en coördinerende taak bij het realiseren van een duurzame mestafzet. We spannen ons in voor het vergroten van de afzetmogelijkheden en zijn actief bij het ontwikkelen van nieuwe afzetkanalen. Het gebruik van mest voor de energiewinning is daar een voorbeeld van (zie Biomassa Milieu Garant).

We investeren in onderzoek naar betere verwerkingsmethoden. Alle opgedane kennis en nieuwe technieken komen ter beschikking aan onze deelnemers en de sector. Zo dragen we structureel bij aan schone, duurzame oplossingen voor de veehouderij en de akkerbouw.

Het Mestbureau is vóór en dóór agrariërs opgezet. Dus zoekt u een eerlijke, betrouwbare en erkende partner voor uw mestafzet en -leverantie?

Kies voor MestBureauWest!