Mest bureau west

Deelnemen

Wie kunnen er deelnemen aan de Stichting Mestbureau West?
In principe:

  • elke veehouder of andere producent van dierlijke mest;
  • elke akkerbouwer, bloembollenteler of andere afnemer van dierlijke mest;
  • elke loonwerker/distributeur;
  • elke mengvoederfabrikant.

Deelname in het Mestbureau verzekert u van een goed geregelde en betaalbare mestafzet, ook op langere termijn.

Als deelnemer kunt u gebruik maken van alle diensten en faciliteiten van het Mestbureau.

Als u plaatsingsruimte nodig heeft, kan het Mestbureau bemiddelen tussen u en de eindgebruiker (eventueel via een loonwerker/distributeur). Dat kan via één-op-één-contracten of poolsgewijs. U sluit de overeenkomst dan met het Mestbureau.

Ook kunt u als deelnemer aan het Mestbureau altijd tegen een gereduceerd tarief een beroep doen op advies en begeleiding. Daarnaast kunt u tegen een verlaagd tarief mest volgens Minasrichtlijnen laten onderzoeken.

De kosten bedragen jaarlijks € 113,45. Een deel van uw deelnamegeld zal ten goede komen aan investeringen in onderzoeksprojecten naar de verbetering van mestbewerking en het ontwikkelen van nieuwe afzetkanalen.

Deelname in het Mestbureau verzekert u daarom van een goed geregelde en betaalbare mestafzet, ook op langere termijn. En mede dankzij de Mestgarantieplan® weet u gewoon veel beter waar u aan toe bent!

Wilt u ook deelnemen aan Mestbureau West?


 Neemt u dan contact met ons op!


 

Deelnemen als afnemer

Bent op zoek naar dierlijke mest, omdat die behalve N en P, ook organische stof en sporenelementen levert. Die vormen immers tezamen de essentiële ingrediënten voor het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid.

Of u bent in voor ontvangst voor zowel compostering of andere energiedragers.

Maar uiteraard wilt u dan wel dierlijke mest van een uitstekende kwaliteit. Dat wil zeggen gestabiliseerd, hygiënisch, homogeen en met de juiste verhoudingen N en P2O5.

Dan kunt u met ons veilig een overeenkomst afsluiten, want elke partij mest die via ons verhandeld wordt, wordt gecontroleerd op samenstelling (in de verfijnde route of in vaste verhoudingen forfaitair). Met onze Mestgarantieplan® bent u bovendien verzekerd van levering van mest.

Via het Mestbureau kunt u ook zelf - tegen een verlaagd tarief - mest volgens Minasrichtlijnen laten onderzoeken.

 

Als u mest nodig heeft, kan het Mestbureau bemiddelen tussen u en een producent (eventueel via een loonwerker/distributeur). Of u sluit met het Mestbureau zelf een overeenkomst.

Alle bedrijven die bij het Mestbureau betrokken zijn (zie betrokken partijen) geven u graag antwoord op uw vragen of problemen. Als zij u niet kunnen helpen, kunt u altijd tegen een gereduceerd tarief een beroep doen op advies en begeleiding via het Mestbureau.

 

Géén deelnemersbijdrage

Akkerbouwers en andere afnemers van mest kunnen kosteloos deelnemer worden van het Mestbureau. U kunt dan net als elke deelnemer een beroep doen op alle diensten van het Mestbureau.

De werkzaamheden en het onderzoek door het Mestbureau zijn echter ook in uw belang. Wilt u daaraan bijdragen, dan stellen wij uw vrijwillige deelnemersbijdrage zeer op prijs. Elk bedrag dat u kunt missen wordt gegarandeerd nuttig besteed.

Wilt u ook deelnemen aan Mestbureau West?


 Neemt u dan contact met ons op!


 

Deelnemen als loonwerkers/distributeur of mengvoederfabrikant

Ook loonwerkers/distributeurs en mengvoederfabrikanten nemen actief deel in Mestbureau West. Als deelnemer kunt u tegen een gereduceerd tarief een beroep doen op deskundige advisering en begeleiding. Daarnaast kan Mestbureau West u assisteren bij:

- het werven van nieuwe klanten c.q. afnemers;
- het regelen van mestaanvoer van elders;
- het bemonsteren van mest volgens Minasrichtlijnen (tegen verlaagd tarief);
- de advisering naar uw klanten (producenten en afnemers), zodat u uw dienstverlening kunt verbeteren.

Wilt u ook deelnemen aan Mestbureau West?


 Neemt u dan contact met ons op!