Mest bureau west

Het nieuwe mestbeleid

De hoofdlijnen van het nieuwe mestbeleid worden gevormd door een stelsel van regulering en verantwoording van mineralenstromen.

De Nitraatrichtlijn is bedoeld om de verontreiniging van water door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen. Daarom worden maximale gebruiksnormen voor meststoffen voorgeschreven. Het Europese Hof van Justitie heeft geconcludeerd dat met MINAS onvoldoende uitwerking is gegeven aan de Europese Nitraatrichtlijn. Sinds 2006 is de mestwetgeving dan ook aangepast en worden gebruiksnormen gehanteerd in plaats van de verliesnormen. De gebruiksnormen stellen een maximum aan de hoeveelheid meststoffen die u mag gebruiken.

Er zijn drie soorten:

Uitgebreide informatie over de gebruiksnormen is te vinden bij de RVO

Derogatie

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk voor bedrijven om in aanmerking te komen voor derogatie. De derogatie geeft bedrijven met veel grasland de ruimte om meer dierlijke mest te gebruiken dan de Nitraatrichtlijn voorschrijft.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor derogatie kunt u hier vinden.

Vervoer en opslag

Ook het vervoeren en opslaan van mest is gebonden aan regels. Alle informatie over vervoer en opslag vindt u bij het RVO.