Mest bureau west

Kenmerken

Dit zijn in beknopte vorm de kenmerken van Mestbureau West:

  • stichting zonder winstoogmerk;
  • collectief (samenwerkingsverband);
  • onafhankelijke positie;
  • operationeel, ook in een niet-overschotgebied;
  • aanpak is gericht op duurzaamheid;
  • breed draagvlak (sectoren, mengvoederindustrie, loonwerkers/distributeurs, provincies, banken);
  • kwaliteitsbewaking;
  • aansluiting is vrijwillig;
  • vóór en dóór agrariërs;
  • een goede en eerlijke prijs voor dierlijke meststoffen.