Mest bureau west

Maximale omvang melkveefosfaatoverschot berekenen

Op 1 januari 2016 treedt de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) grondgebondenheid in werking. Deze maatregel bepaalt dat de melkveehouderij alleen nog mag groeien op basis van meer grond.

De AMvB grondgebondenheid sluit aan op het stelsel van verantwoorde groei melkveehouderij dat sinds 1 januari 2015 geldt. Volgens deze regelgeving mocht een ondernemer met een melkveefosfaatoverschot op zijn bedrijf dit melkveefosfaatoverschot voor 100% laten verwerken. Dat is nu niet altijd meer toegestaan.

Grondgebonden groei

De AMvB grondgebondenheid wil voorkomen dat de melkveehouderij zonder grond kan groeien door een grens te stellen aan de omvang van het melkveefosfaatoverschot. Als u in een kalenderjaar meer melkvee wilt gaan houden dan de berekende maximale omvang van het melkveefosfaatoverschot, dan moet u in dat kalenderjaar meer grond in gebruik nemen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) legt in een stappenplan uit hoe u de maximale omvang van het fosfaatoverschot kunt berekenen.

bron: www.rvo.nl
« Terug naar het nieuwsoverzicht