Mest bureau west

Service

Mestmonsters

Deelnemers kunnen tegen een gereduceerd tarief mestmonsters laten analyseren bij een geaccrediteerd laboratorium. Monsters van natte drijfmest worden genomen via de loonwerkers (monsterkabinet). Monsters van droge mest worden door één van de vele erkende monsternemers van het Mestbureau genomen.

U kunt zich ook laten begeleiden bij de administratie rondom begeleidingsformulieren en afleveringsbewijzen, door het Mestbureau in samenwerking met het laboratorium.

MestBureauWest stuurt jaarlijks een overzicht met wat u betreffende aan- en afvoer heeft laten verzorgen en op welke manier.

Wilt u mestmonsters laten analyseren?


Neemt u dan contact met ons op!


Bemiddeling in mestafzet

Het Mestbureau kan bemiddelen bij de mestafzet. Deze bemiddeling kan bestaan uit het zoeken van:

  • een afnemer of leverancier;
  • een loonwerker/distributeur;
  • opslagvoorzieningen
  • het verzorgen van een MestAfzetOvereenkomst om aan uw wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Ook kunnen wij voor u inventariseren of het transport van de mest efficiënter kan worden uitgevoerd.

Bovendien is het Mestbureau ingeschreven als intermediaire onderneming bij Bureau Heffingen RVO. Dat betekent dat het mogelijk is om rechtstreeks mest te transporteren van veehouder naar akkerbouwer zonder tussenkomst van een loonwerker (boer-boer-transport). De administratieve afhandeling verloopt dan via het Mestbureau.

Heeft u interesse in bemiddeling?


Neemt u dan contact met ons op!


Advisering en begeleiding van deelnemers

In de praktijk blijken veel veehouders en akkerbouwers behoefte te hebben aan advies en begeleiding. Alle aangesloten partijen waar het Mestbureau mee samenwerkt, zullen u graag te woord staan om uw vragen te beantwoorden.

Als zij u niet kunnen helpen, kunnen deelnemers aan het Mestbureau ook tegen een gereduceerd tarief een beroep doen op de diensten van een mestadviseur, zo mogelijk via een bedrijfsbezoek.

U kunt bij de Mestadviseur terecht voor advies en begeleiding voor onder meer de volgende zaken:
- het afsluiten van een mestafzetovereenkomst;
- het verbeteren van de mestkwaliteit;
- advisering over Minaswetgeving.